Ragazzino, olio su tela, 40x30cm, 2003

Ragazzina in Carnival, olio su tela, 40x30cm, 2002

Ragazzina, olio su tela, 40x30cm, 2002

Nelson Mandela, olio su tela, 40x30cm, 2013

Autoritratto, olio su legno, 24x20cm, 1985

Bambino, olio su tela, 30x24cm,1981